'Motieven uit Amsterdam' …Het centrale deel van de expositie wordt gevormd door de collageobjecten en werken die ik in de afgelopen drie jaar heb gemaakt, en die met name geïnspireerd zijn door de Gouden Eeuw, de Nederlandse architectuur en de schilderijen van Rembrandt. Deze serie noemde ik 'Motieven uit Amsterdam'. Van materialen gebruikte ik houten en metalen afval, plastic, glas, zand, lijm, verf,… Net zoals de materialen was de manier van werken meer ‘bouwkundig’ dan echt schilderswerk of beeldhouwwerk. Alle objecten en werken zijn in de beginfase als bij hun afronding beschilderd, zodat zij alsnog aan een schildershandeling zijn onderworpen. Voor mij is deze serie van werken een logische ontwikkeling na mijn werken die zijn geïnspireerd door het Duitse expressionisme en 'brut art'. Mijn veelvuldige experimenten met verschillende materialen hebben me ook op een bepaalde manier geholpen om in de abstractie te gaan. Ik heb echter getracht er voor te waken dat de experimenten geen doel op zichzelf worden, maar dat het werken worden die een stempel dragen van de tijd en ruimte waarin het werk is ontstaan, een stempel van mijn persoonlijke gesteldheid en van een universele kunsttaal, die leesbaar is voor een publiek afkomstig uit verschillende culturele gebieden en met verschillende culturele achtergronden. Tentoonstelling in 'Mondiaal centrum Haarlem', Haarlem (Dec. Jan. 2005/6) Dragan Despotovic